Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε στην 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο ΚΑΠΗ την 27η του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα :


1.   Ανάθεση των εργασιών "Επισκευή λιθοδομών"
2.   Ανάθεση των εργασιών " Επισκευή – συντήρηση πηγαδιών και κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Λεύκης"
3.   Ανάθεση των εργασιών "Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Σταυρού ".
4.   Ανάθεση των εργασιών "Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων και οδικού δικτύου Τ.Κ. Περαχωρίου".
5.   Ανάθεση των εργασιών "  Επισκευή λιθοδομών,  οδικού δικτύου και κοινοχρήστων χώρων  Τ.Κ. Ανωγής".
6.  Ανάθεση των εργασιών " Συντήρηση – ελαιοχρωματισμός κτιρίου Δημ. Καταστήματος και συντήρηση  οδικού δικτύου Τ.Κ. Ανωγής "
7.   Ανάθεση των εργασιών – υπηρεσιών " Διαμόρφωση και δημιουργία φακέλου αδειοδότησης – πιστοποίησης παιδικής χαράς."
8.   Περί κατάρτισης όρων διακήρυξης για την προμήθεια Χημικών Εργοστασίων Αφαλάτωσης.
9.    Έγκριση των προδιαγραφών προμηθειών του Δήμου Ιθάκης. 
10.  Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
11.  Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού  Πρωτοδικείου Πατρών. (Εισηγ: Δήμαρχος)ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. 1-8 :  ΕΙΣΗΓ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. 9-10 :  ΕΙΣΗΓ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

                                                                                                                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


                                            ΔΙΟΝΥΣΗΣ Γ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου