Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Σας προσκαλούμε στην 5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο ΚΑΠΗ την 18η του μηνός Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα :


Α. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Οικ.Επιτρoπής. 
Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ανάθεση εργασιών "Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου Δ.Δ. Κιονίου".
2. Ανάθεση εργασιών "Κατασκευή επισκευή λιθοδομών και επισκευή οδικού δικτύου Δ.Δ.  Πλατρειθιά".
3. Ανάθεση εργασιών "Τσιμεντόστρωση δρόμου έμπροσθεν οικίας  ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΝΙΑ έως  ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ Δ.Δ. Περαχωρίου".
4. Ανάθεση εργασιών "Διαμόρφωση τμήματος Πλατείας  έμπροσθεν  περίπτερου Χασιά"
5. Ανάθεση εργασιών "Επισκευή οδικού δικτύου και συντήρηση λιθοδομών – κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Εξωγής' .
6. Ανάθεση εργασιών "Αντικατάσταση υπόνομων όμβριων υδάτων έναντι Τραπέζης Πειραιώς" .
7. Ανάθεση εργασιών "Αποψίλωση - κoπή δένδρων  με γερανοφόρο όχημα".
8. Ανάθεση εργασιών "Επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Λιμένων" (ΣΑΤΑ 2015) 
9. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
10. Έγκριση δαπανών & διάθεση – ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. 
11. Έγκριση των προδιαγραφών για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ιθάκης έτους   2015. 
12.  Περί έγκρισης δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή ταχυδρομικών τελών.ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. 1-8 :  ΕΙΣΗΓ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡ. 9-12 :  ΕΙΣΗΓ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ


                                                           O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

                                                      ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου