Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση του 2ου επιμορφωτικού συνεδρίου με θέμα «Μάθηση και ανάπτυξη στην προσχολική και σχολική ηλικία» που θα διεξαχθεί στην  Ιθάκη στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2015.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) στο πλαίσιο της θεματολογίας του συνεδρίου καλούνται να υποβάλλουν την περίληψη της εργασίας τους ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες υποβολής. 
Η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων λήγει στις 30 Μαΐου 2015. 
Επιδιώκουμε το συνέδριό μας να προάγει την επικοινωνία και τη συνεργασία οικογένειας και σχολείου καθώς και να δώσει λύσεις σε προβληματισμούς του κοινού σχετικά με το παιδί.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα τιμήσετε το συνέδριο με την ενεργό συμμετοχή σας.

Ο Δήμαρχος Ιθάκης Η Οργανωτική Επιτροπή
Διονύσης Στανίτσας Γεωργουλά Λουκία
Γρίβα Ναταλία
Καχρίλα Δώρα
Λοράνδος Νώντας
Μανιάς Παντελής


ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο παρακάτω email: synedrio_ithaki@yahoo.gr
Περιλήψεις που θα αποσταλούν μέσω fax ή ταχυδρομείου δεν γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Ο τίτλος της περίληψης να γράφεται με πεζούς χαρακτήρες.
Τα ονοματεπώνυμα των συγγραφέων θα αναφέρονται στην ονομαστική πτώση, με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και με αναφορά πρώτα του ονόματος και μετά του επωνύμου ολογράφως. Υπογραμμίστε το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.
Μετά τον τίτλο και τον κατάλογο των συγγραφέων, θα πρέπει να παρατίθενται οι εργασιακοί χώροι ή ακαδημαϊκοί φορείς των συγγραφέων, καθώς και η αντίστοιχη πόλη, με πεζούς χαρακτήρες. Δεν χρειάζονται (και θα διαγραφούν για λόγους ομοιομορφίας) τυχόν αναφορές σε ακριβείς διευθύνσεις (οδός, αριθμός, ΤΚ). Τα προαναφερθέντα θα παρουσιάζονται με αύξουσα ταξινόμηση, σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται τα ονόματα των συγγραφέων και με αντιστοίχηση τους με τη χρήση δεικτών.
Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως ακολούθως: α) Εισαγωγή/Σκοπός, β) Υλικό & Μέθοδος, γ) Αποτελέσματα, δ) Συμπεράσματα. Οι παραπάνω τίτλοι θα αναγράφονται με πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες και έντονη γραφή (bold).
Η περίληψη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις. Το κείμενο πρέπει να υποβληθεί σε γραμματοσειρά Times New Roman ή Arial μεγέθους 12 pt, με πλήρη στοίχιση. Στο κείμενο μπορούν να παρεμβάλλονται πίνακες και διαγράμματα, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση του ορίου των 250 λέξεων.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, οι περιλήψεις θα αποσταλούν στην Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς αξιολόγηση. Ο υπεύθυνος για την υποβολή της εργασίας συγγραφέας ενημερώνεται άμεσα για την επιτυχή υποβολή της.
Τυχόν διορθώσεις ή αλλαγές δεν θα γίνονται δεκτές μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής.
Κανείς συγγραφέας δεν μπορεί να παρουσιάσει περισσότερες από δύο (2) εργασίες.
Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον υπεύθυνο για την υποβολή συγγραφέα μετά την ημερομηνία λήξης της υποβολής των περιλήψεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους καθώς και για τις προδιαγραφές των poster.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των περιλήψεων είναι προϋπόθεση για την αποδοχή τους. Δεν θα γίνονται δεκτές προς αξιολόγηση εργασίες που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες θα γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς παρουσίαση ως Αναρτημένες Ανακοινώσεις οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου