Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

ANAKOINΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

 Ο Δήμος Ιθάκης καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων να φροντίσουν για τον καθαρισμό τους από χόρτα καθώς και για την απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά, για λόγους πυρασφάλειας. 
Τη  μέριμνα για την τήρηση των παραπάνω έχει ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 26, ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ. Α΄ «Καλλικράτης»).

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται , επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τ.μ. του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του Δήμου, βεβαιούται σε βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Η παροχή ασφάλειας στους δημότες μας είναι υποχρέωσή μας και δείχνει τον πολιτισμό μας. Παρακαλούμε τους ιδιοκτήτες οικοπέδων να ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατόν στην υποχρέωσή τους αυτή. 
              Από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας 
                                  Ο Αντιδήμαρχος

                               ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΕΡΩΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου