Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΚΙΟΝΙ ΙΘΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ: Επισκευή και χρωματισμός του καμπαναριού του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη στο Κιόνι εξωτερικά καθώς και χρωματισμός του κτιρίου του Ι.Ν. εξωτερικά.

Ο πρόεδρος της εκκλ/κής επιτροπής του Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη Κιονίου Ιθάκης Χαράλαμπος Κουτσουβέλης προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επισκευή και χρωματισμό του καμπαναριού του Ι.Ν.  Αγ. Ιωάννη Κιονίου Ιθάκης καθώς και τον χρωματισμό του καμπαναριού του ναού εξωτερικά.
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο γραφείου του ναού στο Κιόνι το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου  και ώρα 11 έως 11.30 π.μ.
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1. Απομάκρυνση όλων των σαθρών και σπασμένων τμημάτων μπετόν.
2. Αποκάλυψη του οξειδωμένου τμήματος του μεταλλικού οπλισμού.
3. Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης οπλισμού
.
4. Επισκευή του τμήματος που λείπει  με επισκευαστικό   ινοπλισμένο κονίαμα.
5. Φινίρισμα επιφάνειας.
6. Αστάρωμα με υγρομονωτικό αστάρι εμποτισμού.
7. Χρωματισμός επιφάνειας με ακρυλικό χρώμα εξωτερικών χώρων σε τρεις στρώσεις.
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
1. Οι προσφορές θα συμπεριλαμβάνουν σκαλωσιά η οποία θα καλύπτει όλη την επιφάνεια του καμπαναριού σταθερή και όχι συρόμενη.
2. Τα υλικά θα αναγράφονται αναλυτικά.
3. Οι εργολάβοι θα τηρούν βιβλία και θα εργάζονται αυτοπροσώπως.
4. Η τελική τιμή θα συμπεριλαμβάνει και το Φ.Π.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα  2674031663 &  6976491644 ιερέας Χαράλαμπος.


Κιόνι Ιθάκης 17 Ιανουαρίου 2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου