Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΚΕΔΕ


Δεδομένης της καταγραφής συμπτωμάτων στρεπτόκοκκου σε μεγάλο αριθμό ατόμων και μάλιστα παιδιών, η ΚΕΔΕ αποφάσισε, κατόπιν πρωτοβουλίας μου, να προμηθεύσει με 1000 strep test για τον εντοπισμό στρεπτόκοκκου, δημοτικά Κέντρα Υγείας και Ιατρεία.
Ειδικότερα, η ΚΕΔΕ θα προμηθεύσει χίλια (1000) DyonStrepA (strep test) για τον εντοπισμό του στρεπτόκοκκου της ομάδας Α, δωρεά της εταιρείας DYONMED, σε 26 σημεία ιατρικών υπηρεσιών, νησιωτικών και ορεινών Δήμων, με προτεραιότητα στα παιδιατρικά τμήματα.
Η επιλογή των Δήμων έγινε με κριτήριο τη δυσκολία πρόσβασης και εφαρμογής αυτής της τόσο απλής αλλά και τόσο σημαντικής εξέτασης και μάλιστα, σε χρονική περίοδο έξαρσης των λοιμώξεων.
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι πληροί τις προϋποθέσεις, κρίθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθεί ο Δήμος σας στην υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.
Ευελπιστούμε στη συνεργασία σας και στην αποτελεσματική αξιοποίηση των strep test, προς την κατεύθυνση της πρόληψης και της προστασίας της υγείας των δημοτών σας, ιδίως στην κρίσιμη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που διάγουμε.
Με εκτίμηση
Γεώργιος Πατούλης
Δήμαρχος Αμαρουσίου-Προεδρος ΚΕΔΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου