Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ


Με την αρ. 160/2015 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ίδρυση και λειτουργία 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δήμου Ιθάκης με σκοπό την κάλυψη των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ευπαθών ομάδων, καθώς και τον Κανονισμό λειτουργίας του.
Σύμφωνα με τον τελευταίο και για την επίτευξη του σκοπού του ιατρείου συστήθηκε εννεαμελής επιτροπή, η οποία θα είναι αρμόδια για την τήρηση, διαχείριση και επίβλεψη της λειτουργίας 
του ιατρείου και απαρτίζεται από ιατρούς, ειδικούς και πολίτες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου