Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016.


Ανακοινώνεται ότι από 16/02/2016 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2016 προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης. 
Τονίζεται ότι η χρήση κοινόχρηστου χώρου πριν την έκδοση της άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014. 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ιθάκης.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος. 
3. Δημοτική ενημερότητα.
4. Κάτοψη στην οποία να αποτυπώνεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο αιτούμενος χώρος.
Επισήμανση: Εφόσον ο αιτούμενος χώρος παραμένει ίδιος σε σχέση με το έτος 2015 δεν απαιτείται νέα κάτοψη
Οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι 6 Μαΐου 2016 στον Δήμο Ιθάκης υπεύθυνη υπάλληλος η Αδαμαντία Νουτσάτου 26740360400
   
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ
 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ.ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου