Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε στην 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης που θα διεξαχθεί στο Γραφείο Δημάρχου την 9η του μηνός Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης :
1. Ορισμός δικηγόρου ο οποίος θα προβεί στις αναγκαίες και κατάλληλες ενέργειες για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ιθάκης. (ΕΙΣΗΓ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. Ορισμός γεωλόγου – πραγματογνώμονα για την εκπόνηση γεωλογικής - τεχνικογεωλογικής γνωμάτευσης στην ευρύτερη περιοχή της οικίας των κ.κ. Λιάτου και Πάλμου στον Πλατρειθιά. (ΕΙΣΗΓ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3. Ανάθεση των εργασιών «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ  ΒΑΘΕΩΣ» (ΕΙΣΗΓ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)
4. Έγκριση δαπανών & διάθεση – ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (ΕΙΣΗΓ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)


O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ  Ο.Ε.


ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου