Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Καλείστε την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 και ώρα 17:30 να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 6η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης  :
 1.      Λήψη απόφασης για την εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2015. (Εισήγηση : Πρόεδρος Δ.Σ.)

2.      Έγκριση της αρ. 8/2015 πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΚΕΙ περί τροποποίησης προϋπολογισμού της και νέας κωδικοποίησης. (Εισήγηση : Πρόεδρος Δ.Κ.Ε.Ι.)
3.      Συγκρότηση της Επιτροπής Πιστοποίησης Παύσης Λειτουργίας των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (Εισήγηση : Αντιδήμαρχος κ. Γερ.Λ. Βερώνης)
4.      Έγκριση ή μη των αρ. 1 & 2/13-2-2015 αποφάσεων της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση : Αντιδήμαρχος κ. Λ. Αναγνωστάτος)
5.      Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της παραχώρησης της χρήσης των καταστημάτων και της αίθουσας των Εργατικών Κατοικιών. (Εισήγηση : Αντιδήμαρχος κ. Γερ.Λ. Βερώνης)
6.      Εισήγηση της Επιτροπής καταστροφής υλικών του Δ. Ιθάκης για απόσυρση οχημάτων του Δήμου.
7.      Λήψη απόφασης για τη μη μεταβολή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης σχολικού έτους 2015-16. (Εισήγηση : Χρ. Παίζη)
8.      Έγκριση της αρ. 31/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιθάκης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015. (Εισήγηση : Οικονομική Επιτροπή )
9.      Συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας συσσιτίων για άπορους δημότες Ιθάκης. (Εισήγηση : Γραφείο Προμηθειών )
10.    Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης των εργασιών καθαρισμού γραφείων με συνεργείο (Εισήγηση : Γραφείο Προμηθειών)
11.    Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Δήμου Ιθάκης. (Εισήγηση : Γραφείο Προμηθειών)
12.    Απόφαση περί ορισμού ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις του 2015 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιθάκης (Εισήγηση : Πρόεδρος Δ.Σ.)
13.    Ορισμός  Εκπροσώπου του Δήμου και του Συντονιστή καθώς και των αναπληρωτών τους στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας. (Εισήγηση : Αντιδήμαρχος κ. Γερ.Λ. Βερώνης)
14.    Λήψη απόφασης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. (Εισήγηση : Αντιδήμαρχος κ. Γερ.Λ. Βερώνης)
15.    Εισηγητική έκθεση για την καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία και του συνεχούς ωραρίου υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου με πρόταση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. (Εισήγηση : Γραφείο Προγρ/μού)


Κοινοποίηση:
Βουλευτή Ν. Κεφ/νίας. κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου - ΑΘΗΝΑ
Αντιπ/ρχη Π.Ε.Κεφ/νίας κ. Παναγή Δρακουλόγκωνα - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
Έπαρχο Ιθάκης κ. Σπυρίδωνα Τσιντήλα – ΙΘΑΚΗ.
Παρέδρους και εκπροσώπους  Τοπικών Κοινοτήτων.
Τοπικές κομματικές οργανώσεις.
Δήμο Κωστόπουλο – Υπάλληλο Υπ. Καθ/τας

     

                                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                        ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου