Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018Ανακοινώνεται από το Δήμο Ιθάκης ότι έχει ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων για το έτος 2018 προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες άδειες χρήσης κ είναι μόνο μέχρι 30/03/2018.
Τονίζεται ότι η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι καταστηματάρχες να υποβάλλουν αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στο τμήμα αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Ιθάκης
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Αίτηση
Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
Δημοτική Ενημερότητα μη χρέους προς τον Δήμο Ιθάκης.
Κάτοψη στην οποία να αποτυπώνεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, το πλάτος του πεζοδρομίου και ο αιτούμενος χώρος.
Οι αιτήσεις θα γίνονται μέχρι 30 Μαρτίου 2018 στον Δήμο Ιθάκης υπεύθυνοι υπάλληλοι: Βλασσόπουλος Ιωάννης και Θωμά Ιωάννα τηλ:2674032795

Ο Αντιδήμαρχος
Γεράσιμος Λ.Βερώνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου