Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

EIΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29ης Ιανουαρίου 2016 ο Δήμαρχος Ιθακης θα εισηγηθεί τα παρακάτω θέματα:

1. «Περί ορισμού δικηγόρου και τοπογράφου μηχανικού σε σχέση με την προστασία της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ιθάκης-ακίνητα της Κοινής Περιουσίας του Δήμου και τέως Κοινοτήτων Ιθάκης, ευρισκόμενα στις Τοπικές Κοινότητες Πλατρειθιά και Κιονιού του Δήμου Ιθάκης ή οπουδήποτε αλλού ευρίσκονται εντός της επικράτειας του Δήμου Ιθάκης και χρήζουν νομικής προστασίας». 
Ως γνωστόν διάφορα ακίνητα από την εν λόγω ακίνητη περιουσία του Δήμου Ιθάκης έχουν καταπατηθεί και ενθυλακωθεί σε ιδιωτικές ιδιοκτησίες με πρωτοβουλία διαφόρων ιδιωτών που είχαν και έχουν σκοπό παρανόμου ιδιοποιήσεως αυτών.
Επειδή ο Δήμος Ιθάκης πλέον δεν μπορεί να ανεχθεί αυτήν την παράνομη και ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εις βάρος των συμφερόντων του κα της περιουσίας του και πρέπει να προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες.
Επειδή για να υλοποιηθεί ο κύκλος της νομικής διεκδίκησης των καταπατηθέντων ακινήτων πρέπει αυτά να τοπογραφηθούν με κάθε λεπτομέρεια κατά θέση, έκταση και όρια.
Εισηγούμαι με την παρούσα όπως ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση με την οποία:
Να διοριστεί δικηγόρος και τοπογράφος μηχανικός προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες και κατάλληλες ενέργειες για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ιθάκης.
Να εξουσιοδοτηθεί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ανάθεσης του εν λόγω δικηγόρου και τοπογράφου μηχανικού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Κυκλοφοριακή Μελέτη βελτίωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων και κίνησης πεζών στην ευρύτερη εντός σχεδίου περιοχή του ιστορικού κέντρου πέριξ του Λιμένα του οικισμού Βαθύ Ιθάκης.
Το Bαθύ ιδίως στο ιστορικό και τουριστικό του κέντρο γύρω από το Λιμάνι αντιμετωπίζει σοβαρότατα ζητήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας και στάθμευσης που γίνονται οξύτατα την τουριστική περίοδο. Η ανάγκη μέτρων διαχείρισης αλλά και εξασφάλισης της αστυνόμευσης από τις αρμόδιες αρχές  είναι ζωτικής σημασίας για τη στοιχειώδη λειτουργία του τουριστικού κέντρου του. 
Το θέμα ρύθμισης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και της στάθμευσης και της συνεπαγόμενης αστυνόμευσης και εφαρμογής ρυθμίσεων γίνεται στα πλαίσια του Kώδικα Oδικής Kυκλοφορίας και προς τούτο απαιτείται  εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη που θα εκπονηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία (Προδιαγραφές, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας κ.λ.π) από συγκοινωνιολόγο μελετητή.
Η περιοχή της μελέτης συνίσταται στην εντός σχεδίου αστική ευρύτερη περιοχή της χερσαίας ζώνης του Λιμανιού που γενικά ορίζεται ως το ιστορικό και τουριστικό κέντρο της πόλης και αφορά τόσο τη τοπική όσο και τη διερχόμενη κυκλοφορία με πόλο το λιμάνι του οικισμού και τις κινήσεις προς τις όλες τις λοιπές περιοχές του νησιού.
Εχει στόχο τη βελτίωση της κυκλοφορίας και στάθμευσης σε μόνιμη βάση αλλά και ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θερινής περιόδου ιδίως ως προς τη δυνατότητα πεζοδρόμησης περιμετρικά του λιμένα βραχυπρόθεσμα και βραχυ-μεσοπρόθεσμα ως προς την πολεοδομική ανάπτυξη της πόλης.
Η μελέτη θα ενημερωθεί και θα λάβει υπ’όψη της το υπο εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου όπως και τις άλλες θεσμοθετημένες για το Βαθύ θεσμικές πολεοδομικές ρυθμίσεις.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η μελέτη θα γίνει σε δύο Στάδια και θα διαρκέσει 4 μήνες. Το τεχνικό αντικείμενο της μελέτης κατά στάδια αφορά:
Στάδιο Α:
Συλλογή στοιχείων υποβάθρου (υπάρχοντα υπόβαθρα, εγκεκριμένα σχέδια ρυμοτομίας, πολεοδομικών ρυθμίσεων, υφιστάμενοι θεματικοί χάρτες κ.λ.π).
Συλλογή στοιχείων που αφορούν τη κυκλοφορία  και στάθμευση,  τις υπάρχουσες ρυθμίσεις αυτών, λειτουργία κυκλοφορίας και ιεράρχιση οδών,μέσα μαζικής μεταφοράς/τουριστικά, σήμανση οδών, και κίνηση λιμένα.
Υπάρχουσες και θεσμοθετημένες χρήσεις γής σε συντονισμό με το υπο εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ , υφιστάμενοι πεζόδρομοι,ροές πεζών κ.λπ.
Δημιουργία υποβάθρου για ηλεκτρονική παράδοση σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 (χάρτες ΓΥΣ κλίμακας κυρίως 1:5000, και 1:2 500  και άλλα αναγκαία υπόβαθρα ανάλογα με τα υπάρχοντα στο Δήμο κ.λπ.) και σχέδια καταγραφής υπάρχουσας κατάστασης.
Διαμόρφωση προκαταρκτικής πρότασης κύριων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και πιθανών χώρων στάθμευσης.
Χρόνος εκπόνησης 2,5 μήνες
Το Στάδιο Α’ θα ακολουθήσει διαβούλευση και έγκριση από τον Δήμο της προκαταρκτικής πρότασης.
Στάδιο Β:
Οριστικοποίηση πρότασης βάσει της εγκεκριμένης από το Δήμο προκαταρκτικής πρότασης. Οριστικοποίηση απαραίτητων ρυθμίσεων (καθεστώς σήμανσης, καθεστώς στάθμευσης, μονοδρομήσεις, πεζοδρομήσει, ταξί, ΜΜΜ κ.λπ.)
Χρόνος εκπόνησης 1,5 μήνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου