Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΟΑΠ


Όπως γνωρίζετε βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο παραλαβής της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ιθάκης (Στάδιο Β1). Για αυτό το λόγο το Δ.Σ. δια του Προέδρου του έχει απευθύνει πρόσκληση κατάθεσης εγγράφων προτάσεων προς όλους τους πολίτες, τις υπηρεσίες και τους επαγγελματικούς/κοινωνικούς φορείς της Ιθάκης, επί του συνόλου ή σε επιμέρους θέματα της μελέτης. Μετά το τέλος της διαβούλευσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, το Δημοτικό Συμβούλιο θα προβεί σε έγκριση ή τροποποίηση ή αναθεώρηση της τελικής πρότασης και η διαδικασία θα προχωρήσει στο (Στάδιο Β2), κατά το οποίο η μελέτη θα οριστικοποιηθεί μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.
Η δημοτική αρχή έχει απόλυτη γνώση του περιεχομένου της αρχικής πρότασης, καθώς και των επιπτώσεων της εφαρμογής της, γι αυτό και διαβεβαιώνει ότι η παραφιλολογία που αναπτύσσεται επί του θέματος είναι προϊόν προβληματισμού καφενόβιου χαρακτήρα και μόνο σύγχυση προκαλεί.
Εντέλλων του έργου είναι ο Δήμος Ιθάκης η μελέτη ξεκίνησε το 2012 και το αποτέλεσμα της μελέτης θα εγκριθεί ή δεν θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου