Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΘΕΩΣ ΙΘΑΚΗΣ.


 Ο Λιμενάρχης Ιθάκης, Πλωτάρχης Λ.Σ. ΓΡΕΚΟΣ Δημήτριος , έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένος Ιθάκης (ΦΕΚ 509 Β΄/1978).
Β)Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999(ΦΕΚ 57 Α΄) ''Περί Κύρωσης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας'' , όπως ισχύει.
Γ)Το από 22-01-2018 έγγραφο Δήμου Ιθάκης (μ.π.ο).
Δ)Την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής διεξαγωγής των εορταστικών εκδηλώσεων εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Βαθέως Ιθάκης .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ω
Α) Την προσωρινή απαγόρευση της διέλευσης, της στάσης και στάθμευσης παντός οχήματος επί αμφοτέρων πλευρών της παραλιακής οδού, από το σημείο έμπροσθεν του Δημαρχείου Ιθάκης έως και του σημείου έμπροσθεν του Ξενοδοχείου “ΜΕΝΤΩΡ”, λόγω διεξαγωγής της παρέλασης αρμάτων και καρναβαλιστών.
 Β) Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 2018 και από ώρα 14:00 έως το πέρας των καρναβαλικών εκδηλώσεων, οι δε παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των (Α) και (Β) ανωτέρω σχετικών όπως ισχύουν. 
Γ) Να κοινοποιηθεί για εφαρμογή .

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

 Πλωτάρχης Λ.Σ. ΓΡΕΚΟΣ Δημήτριος 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου