Τετάρτη, 17 Μαΐου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ


ΠΡΟΣ
Όλους  τους πολίτες, δημόσιες υπηρεσίες ,οργανισμούς, αρμόδιους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικές τάξεις και κοινωνικές ομάδες, συναφείς με το αντικείμενο επιστήμονες  και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο.

Ενόψει της παραλαβής του Β1 σταδίου μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ιθάκης και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους  και συμφωνίες που προβλέπονται στο από  17-2-2014 ιδιωτικό συμφωνητικό που αφορά το εν θέματι αντικείμενο ,καλούνται όλοι οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι, όπως εγγράφως υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο γραφείο της προεδρίας του Δ.Σ, προκειμένου επί του συνόλου της μελέτης ή σε επιμέρους  θέματα αυτής ,συνταχθούν νόμιμες και τεκμηριωμένες επιστημονικά παρατηρήσεις οι οποίες θα συζητηθούν  από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιθάκης που θα συνεδριάσει  αμέσως μετά για να αποφανθεί επί του θέματος.
Οι έγγραφες προτάσεις θα πρέπει να κατατεθούν στον Δήμο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την δημοσίευση της  παρούσης προσκλήσεως.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ

                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου