Τετάρτη, 20 Απριλίου 2016

ANAKΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Η ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ


Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι- Άποροι - Άτομα με αναπηρία- Μονογονεϊκές οικογένειες είναι  οι κατηγορίες που αποφασίστηκαν με την υπ’ αριθμ. 77/8-04-2016, ΑΔΑ: 7Η81ΩΕΟ-2Θ4 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου  ότι εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη, στην κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιθάκης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στο Δημοτικό κατάστημα από: Δευτέρα 9/5/2016 έως Παρασκευή 29/7/2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου