Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ 23ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλείστε την Τετάρτη  11  Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:30 να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης  :
1.  Έγκριση ανταποδοτικών τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού οικονομικού έτους 2016 (Εισηγ: Οικονομική Επιτροπή)

2. Έγκριση ανταποδοτικών τελών ύδρευσης οικονομικού έτους 2016 (Εισηγ: Οικονομική Επιτροπή)
3. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δ. Ιθάκης οικονομικού έτους 2016.  (Εισηγ: Δήμαρχος)
4. Έγκριση της αρ. 30/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιθάκης  ΕΛΠΙΝΩΡ περί ψήφισης του  Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2015. (Εισήγηση: Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
5. Εισηγητική Έκθεση για την έναρξη των διαδικασιών που αφορούν το έργο «Επισκευή κτιρίου Δημοτικού Καταστήματος» (Εισήγ: Γραφείο Προγραμματισμού)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ 24ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλείστε την Τετάρτη  11  Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:30 να προσέλθετε στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, στην 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης  :
1.  Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) Δήμου Ιθάκης καθώς και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ιθάκης  ΕΛΠΙΝΩΡ οικονομικού έτους 2016. (Εισηγ: Οικονομική Επιτροπή).
2. Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων Δήμου Ιθάκης έτους 2016. ( Εισηγ: Οικονομική Επιτροπή).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου