Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Ν. Κεφ /νίας  (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ) σε συνεργασία με τον ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» ενημερώνουν ότι θα ξεκινήσουν από 14/10/15 οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την κατάρτιση και πιστοποίηση στις γνώσεις Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7716/89356/14-8-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄1700),το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του Παραρτήματος Β του ν. 4036/2012(Α΄8) (Τέλους Εξέτασης) ορίζεται ως εξής:
Α) Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25 €)
Β) Από την 27 Νοεμβρίου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50 €).
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί του Ν. Κεφ/νιας και Ιθάκης καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους που θα διατίθεται είτε από το γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Ν. Κεφ/νιας είτε από τα κατά τόπους Κ.Ε.Π. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Ν. Κεφ/νιας που βρίσκεται στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας του Ν. Κεφ/νιας (πρώην Νομαρχία/ Π. Βαλλιάνου – Διοικητήριο – Αργοστόλι). Η διαδικασία των πιστοποιήσεων, αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 26/10/2015 και για τη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Σχετική εγκύκλιος με υπόδειγμα ερωτήσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.minagric.gr.images/stories/ http://ppp-usercert.minagric.gr/index.php/component/k2/item/110-process-of-license-the-knowledge-of-rational-use-of-pesticides
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ν. Κεφ/νίας στο τηλέφωνο 2671360644.
Οι αιτήσεις συμμετοχής για την Ιθάκη θα γίνονται στο Κ.Ε.Π. Ιθάκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου